Υπηρεσίες

λούτρινος αρκούδος και στηθοσκόπιο

Προγεννητική Συνάντηση

Προγεννητική συμβουλευτική γονέων

Παρακολούθηση Νεογνών

Παρακολούθηση της σωματικής αύξησης και της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του νεογνού

Υποστήριξη μητρικού θηλασμού

Προληπτική Παιδιατρική

Εμβολιασμοί

Παρακολούθηση της σωματικής αύξησης και της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβεία

Πιστοποιητικά – Συνταγές

Ατομικά Δελτία και Πιστοποιητικά Υγείας

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Παιδιατρικά νοσήματα

Συνήθη Νοσήματα (λοιμώδη, αναπνευστικά, γαστρεντερολογικά, δερματολογικά και άλλα)

Παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες

Επιπλέον

Επείγοντα περιστατικά στα πλαίσια του ιατρείου

Επισκέψεις κατ’ οίκον