Βιογραφικό

Η Ειρήνη Σπυριδάκη ολοκλήρωσε την ειδίκευσή της το 2013 στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και τη διδακτορική της διατριβή το 2015 στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Α.&Π. Κυριακού».

Ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα από το 2016 ενώ παράλληλα εργάζεται στον τομέα της τηλεϊατρικής και της δεύτερης ιατρικής γνώμης από το 2012.

Το 2017 συμμετείχε σε πρόγραμμα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων και επιτήρησης της χρήσης αντιβιοτικών, και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό και στην εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, προσφέρει εθελοντική εργασία ως ιατρός για περισσότερα από 15 χρόνια σε μη κυβερνητική οργάνωση με κατασκηνώσεις για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.